Gizlilik Sözleşmesi

 

Taraflar;
 “Mahmutbey Merkez Mahallesi 2567. Sokak no:6 34218 Bağcılar/İstanbul adresinde kayıtlı Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti (Aşağıda kısaca “Maraton” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.maratonsportswear.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Müşteri”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir. Maraton, müşterilerinin gizliliğine saygı duyar ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili tüm ilgili mevzuata uyarak, kişisel verilerin ve bilgilerin korunmasını sağlamak için en iyi çabayı kullanır.


1. Sözleşme

Müşteri, sitede kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek siteyi veya uygulamayı  kullanmaya başlayabilir.
Sözleşmenin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır. Bu durumda Maraton’un sorumluluğu doğmayacaktır.
Müşteri, Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.


 2. Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri
Site ve/veya Mobil Uygulama, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
Müşteri, Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Maraton un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Müşteri’ye aittir. Maraton un müşterinin sebep olduğu nedenlerden dolayı herhangi bir kişiye veya kuruma ödeme yapması durumunda ödenen bedeli müşteriye rücu edebilecektir.
Müşteri , diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin Maraton tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder. Maraton bu tip durumlarda hiçbir yasal sorumluluğu olmayacaktır. Tüm yasal sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
Müşteri, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Maraton bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle 3 kişilere ödeme yapılması durumunda müşteri Maraton un bu zararlarını ayrıca karşılayacaktır.
Sitede ve/veya Mobil Uygulamada sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. Maraton izni ve yazılı onayı olmaksızın, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır. Maraton un aksine davrananlar hakkında uğrayacağı zararlara ilişkin dava açma hakkı saklıdır.
Müşteri , Maraton Sitede ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını Maraton un yazılı izni ve onayı olmadan, hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Müşteri, Maraton un uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-mail üyeliğinden çıkabilir.


3. Maraton’un  Hak Ve Yükümlülükleri
 
Aşağıda belirtilen durumlarda, Maraton kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Müşteri’nin kullanımını durdurma veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu tip bir durumun ortaya çıkması durumunda Maraton kayıtları kesin delil niteliğinde kabul edilecektir.
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi durumunda;
Sitede ve/veya Mobil Uygulamada yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
Müşterilere, Maraton tarafından siteye ve/veya mobil uygulamaya üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.  Bu durumlarda Maraton kayıtları esas alınacak ve kesin delil niteliğinde olacaktır. Maraton hukuki ve cezai bir sorumluluğu olmayacaktır.
4. Gizlilik ve Veri  Güvenliği Politikası
Maraton müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası”nı uygulamaktadır. Aşağıdaki maddeler, sitemizde ve/veya mobil uygulamamızda toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız gibi konuları içermektedir.

Toplanan Bilgiler
Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize ve/veya mobil uygulamamıza üye olmanız durumunda,  sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, site ve/veya mobil uygulama ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.
 Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri 60 gün süreyle sistemimizde saklanır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.  
Web sitemize nasıl girdiğinizden bağımsız olarak, bu Politikanın sizin için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir. Bu durum Web Sitemize sizin tarafınızdan erişildiği herhangi bir cihazı (telefon, tablet, PC vb.) kapsar.
Çerezler politikamızın da bir parçası olmasının gerekliliğine dikkat edilmelidir.

A. Gizlilik ve Veri Koruma Politikasının Kabulü
Web sitemizde daha fazla işlem yapmadan önce, bu Politikayı dikkatli bir şekilde okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Bu Politikaya katılmıyorsanız ve kişisel bilgilerinizin burada açıklandığı şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, Web sitemizi kullanmaya devam etmemeli ve kişisel verilerinizi bize vermemelisiniz.
Web sitemizi her kullandığınızda, Politikamıza tabi olduğunuzu ve Web sitemize daha fazla erişerek, göz attığınızı ve başka şekilde kullanmayacağınızı, bu Politikayı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylıyoruz.


B. Topladığımız Kişisel Veriler
1. Kişisel veriler
Web sitemize girdiğinizde veya göz attığınız zaman, ayrıca web sitemiz üzerinden online alışveriş yaptığınızda, hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı açıklayan e-bültenlerimize ve web sitemize abone olduğunuzda, size daha iyi hizmet verebilmek için bazı kişisel verilerinizi toplayacağız. Ve bunun gibi:
- isminiz, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz,
- e-posta adresi, telefon numarası,
- fatura detayları ve teslimat adresleri,
- kişisel ilgi alanları, geri bildirim, göz atma ve alışveriş tercihleri,
- konumunuz.
Web sitemizde kişisel bir hesap oluşturabilmeniz ve herhangi bir çevrimiçi satın alma işlemi yapabilmeniz için, yukarıda belirtilen tüm kişisel bilgileri bize vermeniz zorunludur. Bize bu tür kişisel verileri vermeyi kabul etmiyorsanız, kendi kişisel hesabınızı oluşturamayacak ve / veya Web sitemizden alışveriş yapamayacaksınız.

2. Teknik ve istatistiksel veriler ve bilgiler
Yukarıda ayrıntıları verilen kişisel bilgilerin yanı sıra, cihazınız hakkında bilgi toplayabileceğimiz gibi, web sitenizin ziyaretinizin sıklığı ve süresi, sipariş zamanları ve IP adresi gibi diğer istatistiksel ve teknik veriler ve bilgileri de toplayabiliriz. Sipariş verme zamanı, ürün sayfalarına ait istatistikler ziyaret edilme ve ürünler sipariş edilmesi gibi.
Bu veriler, ziyaretçi eylemlerinizi ve tercihlerinizi analiz etmek, web sitesini yönetmek, istatistiksel amaçlarla ve güvenlik nedenleriyle bizim tarafımızdan toplanmakta ve kullanılmaktadır.
Tarayıcınız ve / veya cihazınız tarafından sağlanan istatistiksel ve teknik veriler, bu verilerin kişisel verilerinizle bağlantılı olmayacağından ve sizi tanımlamak için kullanılmayacağından, pazarlama ve reklam amaçlı olarak da kullanılabilir.
3. Ödeme ile ilgili bilgi ve bilgiler (banka bilgileri ve / veya ödeme kartı detayları)
Herhangi bir siparişin işlenmesinin bir parçası olarak ve siparişinizi verirken seçtiğiniz ödeme yöntemine bağlı olarak, bize herhangi bir ödeme yapmak ya da size geri ödemeler yapmak adına, banka hesabınızla ilgili bilgileri, kredi kartınızla ilgili bilgileri sağlamanız istenecektir.
Böyle bir durumda, ödeme verilerinizi doğrudan ödeme işlemciye sunacağınızı ve bize sunamayacağınızı ve bu nedenle ödeme işlemcisinin gizlilik politikasına tabi olacağınızı belirtiyoruz.
Bu ödeme yöntemini seçmeden önce bu şartları ve koşulları okumanızı öneririz. Siparişinizi vermek için kullanılan kredi kartı bilgileri asla sistemimizde saklanmamalı veya saklanmayacaktır.


C. Toplanan Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz
Buna göre kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplarız:
• Maraton web sitesinde sizin için özel bir hesap oluşturmak (ör. Adınız, e-postanız),
• Siparişlerinizi çevrimiçi hizmetlerle işlemek için (ör. Adınız, adresiniz, doğum tarihiniz),
• Teslimatlar hakkında sizi bilgilendirmek ,SMS bildirimleri göndermek için (örneğin cep telefonu numaranız),
• Haber bülteni ve katalog gibi pazarlama teklifleri göndermek için (ör. E-posta adresiniz, adınız ve posta adresiniz),
• Sipariş ettiğiniz ürünlerle ilgili teslimat sorunları hakkında bilgi vermek için (örneğin, telefon numaranız, sokak adresiniz),
• Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (ör. E-posta adresiniz),
• Kişisel bilgilerinizi analiz etmek için, size tercihlerinize uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sağlayabiliriz (ör. E-posta adresiniz, alışveriş alışkanlıklarınız, diğer teknik ve istatistiksel veriler),
• Çevrimiçi alışveriş için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için (ör. Doğum tarihiniz)
Lütfen 18 yaşın altındaki denetlenmemiş bir kişiden bilerek bilgi toplamayacağımızı unutmayın. Eğer 18 yaşın altındaysanız, bu siteyi kullanmamalısınız veya kişisel bilgilerinizi bize vermemelisiniz.
Ayrıca, Web Sitesi tarafından toplanan kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlarla da kullanılacaktır:
• Müşterilerimizle yaptığımız her türlü işlemden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için sipariş süreçlerini işlemek ve tamamlamak ve müşterilerimizle iletişimi sağlamak için,
• Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, kampanyalarımız, promosyonlarımız ve diğer bildirimleriniz ve / veya bilgileriniz hakkında bilgi vermek için,
• Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve onlara web sitemizde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için,
• Firmanın pazarlama ve diğer staj amaçları dahil olmak üzere trend ve istatistiksel analizler yapmak için,
• Web sitesi güvenliğini güçlendirmek için.

D. Toplanan Kişisel Verileri Nasıl Paylaşıyoruz
Web sitesinde toplanan kişisel bilgiler, ilgili hizmetler veren (kargo ve teslimat hizmeti veren şirketler, çağrı merkezleri, veri tabanı hizmetleri, reklam ve pazarlama ajansları, vb.) Personelimiz veya ortak şirketlerimizle paylaşılabilir, işlenebilir veya işletebilir.
Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, kişisel verilerinizi CEBİR GİYİM SAN VE TİC LTD ŞTİ grubunun grup şirketlerine, aynı zamanda yasaların gerektirdiği ilgili kamu kurumlarına açıklayabilir ve / veya aktarabiliriz.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz her durumda Şirket tarafından korunmaktadır ve kişisel verileriniz için aynı seviyede gizliliğini koruyarak, kişisel verilerinizin paylaşıldığı bu tür şirketlerin de paylaşılmasını sağlamaktayız.
Sizden topladığımız tüm kişisel veriler ve diğer bilgiler, Avrupa Ekonomik Alanı dışına veya bağlı bulunduğunuz ülke dışına aktarılabilir; bu durumda, kişisel verilerin aktarımıyla ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere göre tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.
Bunun dışında, kişisel verileriniz, gerçek veya tüzel kişiler olsun, bu Web Sitesinin amaçları doğrultusunda ticari bir ilişkisi olmayan ve herhangi bir ticari amaç için kullanılmayan veya satılmayan üçüncü şahıslara asla açıklanmamaktadır.
Başka bir şirketin işimizin tamamını veya bir kısmını elde etmek istemesi durumunda, kişisel verilerinizi ve diğer bilgilerinizi bu şirkete, yalnızca öngörülen devralım ile bağlantılı olarak ve ilgili amaçlar doğrultusunda açıklama hakkını saklı tutarız.
Kişisel verilerinizin aktarımı ve web sitemizde veya bağlantılı olarak ilgili hizmetleri sağlayan diğer ortak şirketler tarafından gerçekleştirilen diğer bilgiler için hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmemekteyiz.

E. Çerezler politikası
Bu bölüm, CEBIR GIYIM-MARATON tarafından işletilen çerez ve web sayfalarına atıfta bulunmaktadır. Lütfen bu web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için, cihazınıza çerez olarak adlandırılan küçük veri dosyalarını koyabileceğimizi unutmayın.
Çerez, bir web sitesinin, web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sitenizde gezinirken, bu web sitesinde gezinme hakkında bilgi veren, bir web sitesinin bilgisayarınıza, telefona veya başka bir cihaza yerleştirdiği küçük bir metin dosyasıdır (harfler ve sayılar). Çerezler, web sunucusu tarafından bir tarayıcıya (ör.: Internet Explorer, Chrome) verilen istek üzerine kurulur ve herhangi bir yazılım, casus yazılım veya virüs programı içermez ve kullanıcının donanımıyla ilgili bilgilere erişemez. Çerezin işlevi, web sitemizin belirli bir süre boyunca eylemlerinizi ve tercihlerinizi (giriş, dil, yazı tipi boyutu ve diğer ekran tercihleri gibi) hatırlamasını sağlamaktır, böylece her seferinde tekrar girmeniz gerekmez.
Çerezlerin Kullanımı
Çerezler, web sitemizdeki alışverişinizin daha verimli ve güvenli olduğundan ve tüm alışveriş sitelerinde çerezlerin kullanıldığından emin olmak için kullanılan endüstri standartlarıdır.
Çerezler, web sitemizdeki deneyimlerinizi iyileştirmek ve kolaylaştırmak için ana amacımız olan web sitemizin fonksiyonlarının bir bölümünü temsil eder. Kullanıcı olarak eylemlerinizi hatırlayarak ve sizi tanımlayarak, çerezlerin kullanımı, sizlere en iyi hizmeti sunmak için CEBIR GIYIM-MARATON SPORTSWEAR çabalarını sürdürmektedir. Ayrıca, çerezleri kullanarak, tekliflerimiz hakkında size hızlı ve kolay bir şekilde bilgi verebilmekteyiz. Bu, çevrimiçi reklamcılığın kolay bir yoludur.
Ayrıca, çerezlerde toplanan bilgiler, Web Sitesi'ni iyileştirmemize ve içeriğin kullanıcı tercihlerine ve bireysel gereksinimlerine uyarlanmasına, aramaların sonucunu iyileştirmemize, Web Sitesi'nin işlevselliğini ve performansını korumamıza ve geliştirmemize olanak tanır.
Web Sitesinde kullanılan çerezler, her halükarda, son geçişin verimliliğini artırmak için kullanılan geçici niteliktedir. Web sitesi tarafından kullanılan çerezler yalnızca anonim kullanıcılar ve bilgisayarları ile ilgilidir ve kullanıcılar hakkında kişisel bilgi sağlamamaktadır.
Web Sitemiz tarafından kullanılan çerezler, belirtilenlerden başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

Bu sitede hangi çerezler kullanılıyor?
Web sitemiz aşağıdaki çerez türlerini kullanmaktadır:
Ø Teknik çerezler
Bunlar kullanıcının Web sitemize göz atmasına ve alışveriş sepeti veya istek listesi gibi işlevler kullanmasına izin verir.
Ø Analitik çerezler
CEBIR GIYIM-MARATON SPORTSWEAR, web sitesini ziyaret eden ve kayıtlı olan kullanıcı sayısını hesaplamak için analiz çerezlerini kullanır. Bu çerezler, kullanıcıların bu Web Sitesine göz atma şeklini ölçmeyi ve analiz etmeyi mümkün kılar.
Ø Tercih çerezleri
Kullanıcılar bu Web Sitesine göz atarken veya alışverişte bulunduklarında, site tercihlerini (ör. Bulundukları yer veya tercih edilen dil) hatırlayacaktır. Bu çerezler sayesinde, kullanıcılara basit, daha kullanışlı ve kişiselleştirilmiş bir tarama deneyimi sunabiliyoruz.
Ø Reklam çerezleri
Bu çerezler, kullanıcılarla alakalı reklamları göstermek için kullanılır ve CEBIR GIYIM-MARATON SPORTSWEAR’ın reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmesine yardımcı olur. Web Sitesine göz atarken, kullanıcılar CEBIR GIYIM-MARATON SPORTSWEAR 'ın bu tür çerezleri cihazlarına indireceğini ve kullanıcının Web Sitesini gelecekte ziyaret ettiğinde danışacağını kabul eder.
Çerezlerde saklanan bilgileri kim kullanır?
Web sitemizdeki çerezlerde saklanan bilgiler, tarafımızca yalnızca bizim tarafımızdan kullanılmaktadır. Ayrıca, hizmetlerimizi geliştirmek için tarafımızca talep edilen hizmetleri sağlayan harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen "üçüncü taraf çerezleri" olarak tanımlananlar hariçtir. Web sitemizde gezinirken kullanıcının deneyimi. Bu "üçüncü taraf çerezleri" nin kullanıldığı ana hizmetler, erişim konusunda istatistik elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerini güvence altına almaktır.

F. Çerezlerin kullanımını nasıl devre dışı bırakır ve silerim?
Tarayıcınızın yapılandırmasını değiştirerek istediğiniz zaman bu Web sitesindeki çerezleri kontrol edebilir ve / veya silebilir, kısıtlayabilir veya engelleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda bulunan tüm çerezleri silebilir ve çoğu tarayıcıyı yerleştirilmelerini önlemek için ayarlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız, bir siteyi her ziyaret ettiğinizde bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir ve bazı servisler ve işlevler çalışmayabilir.
Her tarayıcının yapılandırması farklıyken, çerez yapılandırması genellikle "Tercihler" veya "Araçlar" menüsünde gerçekleştirilir. Tarayıcınızdaki çerezlerin yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın "Yardım" menüsünü kontrol ediniz.

G. Bu web sitesinde çerezleri kullanmayı nasıl engelleyebilirim?
Bu Web Sitesinde çerez kullanmaktan kaçınmayı tercih ederseniz, öncelikle tarayıcınızdaki çerezleri devre dışı bırakmanız gerekir. Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, tüm özelliklerimizden yararlanamayacağınızı ve Web sitemizin bazı işlevlerine erişemeyeceğinizi lütfen unutmayın.
MARATON Sportswear web sitesini kullanmaya devam ederek çerez politikalarımızı kabul ediyorsunuz.
Cookie (Çerez) Kullanımı
Sitemizde ve/veya Mobil Uygulamamızda ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde ve/veya mobil uygulamamızda alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarda kullanılırlar.
Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.
Maraton bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Twitter kullanmaktadır.
Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.
Haklarınız nelerdir? E-bülten Üyeliğinden Ayrılma
Tarafımızca kaydedilen kişisel bilgileriniz hakkında bilgi alma hakkınız vardır. Bilgileriniz yanlış, eksik ya da alakasız ise, bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Pazarlama bünyesinde kullanılan kişisel verilerinizin onay iznini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. (örn. Haber bültenlerinin gönderilmesi ya da e-posta adresinize tekliflerin gönderilmesi).
Herhangi bir zamanda e-bülten üyeliğinden ayrılmayı seçmeniz durumunda, size düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, kolaylıkla e-bülten üyeliğinden ayrılabilirsiniz.
Ayrıca www.maratonsportswear.com adresine üye olduğunuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunarak üyelikten çıkma talebinde bulunabilirsiniz.

Bilgilerin Güvenliği
Maraton müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler uluslararası standartlara uygun şekilde saklanmaktadır.
Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler uluslararası standartlara uygun şekilde ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

5. Sözleşme’nin Kapsamı, Süresi Ve Yürürlük
 
Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.
Müşteri, Maraton un gerekli görmesi halinde, Site ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
Maraton taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir, hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yukarıda yazan hususları okudum anladım ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi taahhüt ederim. Aksi takdirde Maraton uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim Bizlere aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile ulaşabilirsiniz:


Adres;
Cebir Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mahmutbey Merkez Mahallesi 2567. sokak no:6 Bağcılar-İstanbul

Posta Kodu: 34218
[email protected]
(0212) 447 60 60  Dahili : 154

Siteye ve/veya mobil uygulamaya üye olmakla, iş bu Gizlilik ve Veri Güvenliği politikasını okuduğumu, kişisel verilerimin işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası içeriğinde belirtildiği şekilde depolanmasına, işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, muhafaza edilmesine açıkça rıza vermiş olduğumu kabul ve beyan ederim.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası
sayfamızdan erişebilirsiniz.